משרד החוץ של ישראל: כל אחד חוזר מאסיה מראה תסמינים, צריך להתייצב במרפאה ולהימנע הקרובים מן החללים הציבוריים עבור 2 שבועות.