אוריינטציה ישיבת הקבלה. ספר Shamati. ה -33 שחרור 2020/03/26

https://youtu.be/Kj2JevD-QbM