אוריינטציה ישיבת הקבלה. ספר Shamati. הקורס מועבר מאיר Gorshteyn. 96 שחרור 2020/12/16

https://youtu.be/56cC6vj4_gc