קיומו או העדרו של הקב"ה לא ניתן להוכיח באופן עקרוני. מכיוון שיש מקום לאמונה. ואם שאלת קיומו של אלוהים היה המטוס של ידע, זה היה לכלול אמונה. אבל למה זה נחוץ? עובדת האמונה יכולה להיות בלתי מוגבלת (להבדיל ידע). ועל פי העיקרון של השתוות הצורה זה נותן "עובר" ב האין סוף (אינפיניטי). אם זה לא היה - אנחנו (או ליתר דיוק את הנשמה) היה נידון לכליה כדי הגפה. אבל זה לא יכול להיות, כי הנשמה יש אופי אלוהי אינסופי