אוריינטציה ישיבת ההקבלה. ספר Shamati. הקורס מועבר מאיר Gorshteyn. גליון 103 על 2021/01/31

https://youtu.be/fp8iujExX5w