כשמו כן הוא - תיקון לנפש

להפעיל ולהכין ממחטות כי את הדמעות אי אפשר לעצור !!!

תיקון אמיתי לנשמה ...