לזכרו של הרב אליעזר סילבר שהציל את נשמותיהם של מאות ילדים שהושארו אצל נוצרים בזמן השואה