יהא רעווא קדמך דתפתח לבאי באורייתא
May G-d open my heart ,to understand the holy Torah!