עניין חודש איר הוא "אני ה' רופאך

Благословение месяца Ияр - "Я, Б-г исцеляющий"

א י ר - אני ה' רופאך

Ашем должен убрать из мира само понятие хвори.

Единственный месяц, что не говорят Таханун.

( Из Ликутей сихот "Месяц Ияр")