מדוע גבר ואישה אינם מסוגלים להיות חברים? כי הם אינם בנויים לזה. גבר ואישה נבראים רק ואך לצורך זיווגים וקיום מצוות פרו ורבו