תהילים פרק קלב - Tehillim-132


https://youtu.be/PVOVPw1-su8