ספר שמעתי, מאמר מד. עניין רשות הרבים.

כל זמן שאנשים נמצאים ברשות הרבים, נקרא להם - ולא יראו האמת. ומהי רשות הרבים? כל זמן שיש לאדם ב 'רצונות (לקבל ולהשפיע). הגם שהוא מאמין שכל העולם שייך לבורא, אבל עדיין הוא גם חושב שלאדם שייך משהו. (...). כל זמן שאדם נמצא ברשות הרבים (...) אין בכוחו לראות האמת.

(From the book Shamati. Ma'amar 44, the theme of the public domain.

All the time people are in the public domain, according to them, they will not see the truth. But what is "public domain"? That's all the time that there are two desires in man (how to give and receive). He believes that the whole world belongs to the Creator, but yet also thinks that something belongs to the man. And all the time that the person is in the public domain - not in his power to see the truth).