מי שמודה לבורא העולם על מה שיש לו, בורא העולם ישלים את משהו חסר לו.👐✡