אחרי שיעור של תורה בישיבת "השלום" יהיו עודי שיעורים של תורה הקדושה.

🔥אור של תורה לנצח נצחים 🔥

...זיכרונות שלי מעיר הקודש ירושלים 5779(2018)