Кто это такой? — מִי זֶה זֶה «ми зэ зэ»


С кем? — עִם מִי «им ми»


Кому/к кому? — לְמִי «лэ ми»


От кого? — מִמִי «мими́»


О ком? — עַל מִי «аль ми»


У кого? — אֵצֶל מִי «эцэ́ль ми»


Чей/чья/чьё — שֶׁל מִי «шэль ми»


Кого? — אֶת מִ «эт ми»


Что? — מָה «ма»


Что это? — מָה זֶה «ма зэ»


Что это такое? — מָה זֶה זֶה «ма зэ зэ»


К чему/зачем? — לְמָה «лэма́»


От чего? — מִמָה «мима́»


О чем? — עַל מָה «аль ма»


Что? (в винительном падеже) — אֶת מָ «эт ма»


Почему? — לָמָה «ла́ма»/מַדּוּעַ «маду́а»


Где? — אֵיפֹה «э́йфо»


Откуда? — מִאֵיפֹה «миэ́йфо»/מֵאַיִן «мэа́ин»


Когда? — מָתַי «мата́й»


Куда? — לְאָן «леа́н»


Как? — אֵיך «э́йх»


Сколько? — כַּמָה (ка́ма)


На сколько? — לְכַּמָה «лэка́ма»


Можно? — אֻפְשַׁר «эфша́р»


Какой/который? — אֵיזֶה (э́йзэ)


Какая/которая? — אֵיזוֹ (э́йзо)


Какие/которые — אֵלוּ (э́лю)


Обратите внимание: в иврите не существует вопросительного местоимения «какое/которое», из-за отсутствия среднего рода.


При встрече

«Ма шлом+местоименное окончание» — довольно универсальная фраза (в дословном переводе: «как твой мир». Образована от слова «шало́м» — мир.), с помощью неё можно спросить «как дела» у кого угодно в разных формах:


מַה שלוֹמךָ «ма шломха́» (при обращении к мужчине)


מַה שלוֹמֵך «ма шломэ́х» (женщине)


מַה שלוֹמכֶם «ма шломхэ́м» (при обращении к группе мужчин, или обществу женщин, но если среди них есть хотя бы один мужчина)


מַה שלוֹמכֶן «ма шломхэ́н» (при обращении к обществу женщин)


Помимо местоименного окончание к данному вопросу можно добавить ещё:


Как дела у твоей семьи? — מה שלום המשפחה «ма шлом hамишпаха́»


Как дела у мамы? — מה שלום אמא «ма шлом и́ма»


Как дела у папы? — מה שלום אבא «ма шлом а́ба» и т.д.


Как дела? — מָה עִנייָנִים «ма иньяни́м»


Следующая серия вопросительных слов отсутствует в употреблении русского языка, поэтому в качестве перевода мы обозначим их фразой «как дела?», но также приведем вариант дословного перевода:


Что слышно? — מַה נִשמָע «ма нишма́»


Что случается? — מַה קוֹרֶה «ма корэ́»


Как положение? — מַה מַצָב «ма маца́в»


Что идёт? — מַה הוֹלֵךְ «ма hоле́х»


Как идёт? — אֵיך הוֹלֵךְ «э́йх hоле́х»


Что нового? — מַה חָדָשׁ «ма хада́ш»


Расширяем словарный запас

Что ты делаешь? (мужчине) — מה אתה עושה «ма ата́ осэ́»


Что ты делаешь? (женщине) — מה את עושה «ма ат оса́»


Что ты хочешь? (м.р.) — מה אתה רוצה «ма ата́ роцэ́»


Что ты хочешь? (ж.р.) — מה את רוצה «ма ат роца́»


Что тебе нужно? (м.р.) — מה אתה צריך «ма ата́ цари́х»


Что тебе нужно? (ж.р.) — מה את צריך «ма ат цриха́»


Что ты сказал? — מה אמרתה «ма ама́рта»


Что ты сказала? — מה אמרת «ма ама́рт»


Что ты думаешь о…? (м.р.) — מה אתה חושב על «ма ата́ хошэ́в аль…»


Что ты думаешь о…? (ж.р.) — מה את חושבת על «ма ат хошэ́вэт аль…»


Ты понимаешь? (м.р.) — אתה מבין «ата́ мэви́н»


Ты понимаешь? (ж.р.) — את מבינה «ат мэвина́»


Кто там? — מי שם «ми шам»


С чего вдруг? — מה פתאום «ма пито́м»


Как это называется на иврите? — איך זה נקרא בעברית «э́йх зэ никра́ бэиври́т»


Как это называется? — איך זה נקרא «эйх зэ никра́»


Где это находится? — איפה זה נמצא «э́йфо зэ нимца́»


Где есть…? — איפה יש «э́йфо еш…»


Где есть туалет? — איפה יש שירותים «э́йфо еш шэрути́м»


Как далеко отсюда…? — כמה רחוק מכאן «ка́ма рахо́к мика́н…»


Как мне попасть в…? (м.р.) — איך אני מגיע ל «эйх ани́ маги́а лэ…»


Как мне попасть в…? (ж.р.) — איך אני מגיע ל «эйх ани́ магия́ лэ…»


Где ты живешь? — איפה אתה גר «э́йфо ата́ гар»


Куда ты идешь? (м.р.) — לאן אתה הולך «лэа́н ата́ hолэ́х»


Куда ты идешь? (ж.р.) — לאן את הולכת «лэа́н ат hолэ́хэт»


Куда ты едешь? (м.р.) — לאן אתה נוסעה «лэа́н ата́ носэ́а»


Куда ты едешь? (ж.р.) — לאן את נוסעת «лэа́н ат носа́ат»


Когда ты едешь? (м.р.) — מתי אתה נוסע «мата́й ата́ носэ́а»


Когда ты едешь? (ж.р.) — מתי את נוסעת «мата́й ат носа́ат»


Ты можешь мне помочь? (м.р.) — אתה יכול לעזור לי «ата́ яхо́ль лаазо́р ли»


Ты можешь мне помочь? (ж.р.) — את יכולה לעזור לי «ат яхоля́ лаазо́р ли»


Что случилось? — מה קרה «ма кара́»


Сколько это стоит? — כמה זה עולה «ка́ма зэ оле́»


Где можно купить…? — איפה אפשר לקנות «э́йфо эфша́р ликно́т…»


Можно это посмотреть? — אפשר לראות את זה «эфша́р лиро́т эт зэ»


У тебя есть? (м.р.) — יש לך «еш леха́»


У тебя есть? (ж.р.) — יש לך «еш лах»


Что здесь написано? — מה כתוב כאן «ма кату́в кан»


Где я могу найти…? (м.р.) — איפה אני יכול למצוא את «э́йфо ани́ яхо́ль лимцо́а эт…»


Где я могу найти…? (ж.р.) — איפה אני יכולה למצוא את «э́йфо ани́ яхоля́ лимцо́а эт…»


Который час? — מה השעה «ма hашаа́»


В котором часу? — באיזה שעה «бэ э́йзэ шаа́»


Как ты себя чувствуешь? (м.р.) — איך אתה מרגיש «э́йх ата́ марги́ш»


Как ты себя чувствуешь? (ж.р.) — איך את מרגישה «э́йх ат маргиша́»


Что с тобой/что у тебя есть (м.р.) — מה יש לך «ма еш леха́»


Что с тобой/что у тебя есть (ж.р.) — מה יש לך «ма еш лах»


Как туда добраться? — איך מגיעים לשם «э́йх магии́м лэша́м»


Что поделать/что делать? — מה לעשות «ма лаасо́т»


Верно/правильно? — נכון «нахо́н»


Сколько раз? — כמה פעמים «ка́ма паами́м»


Можно войти? — אפשר להיכנס «эфша́р лэhиканэ́с»


Можно поговорить с…? — אפשר לדבר עם «эфша́р лэдабэ́р им…»


Можно это сделать? — אפשר לעשות את זה «эфша́р лаасо́т эт зэ»


Можно попросить у тебя…? (м.р.) — אפשר לבקש ממך «эфша́р лэвакэ́ш мимха́…»


Можно попросить у тебя…? (ж.р.) — אפשר לבקש ממך «эфша́р лэвакэ́ш мимэ́х…»


Здесь можно курить? — אפשר לעשן כאן «эфша́р лэашэ́н кан»