הרב שלום ארוש אצל דוד מלך השם יברך אותכם הרב שלום בן ימינה כל ישועות טובות להציל עם ישרטל אהבת חינם להביא בית מקדשנו ירושלים אמןן יזכה כולנו משיח צדקנו אמן


Рав Аруш на Могиле Царя Давида, держит оборону!!!!