מנחם מיכאל גיטיק איפה היה אלוקים בזמן השואה

http://mmgitik.com/news/mnhms_mikaal_gittik_aifha_haiha_alvkims_bzmns_hashvaha/2015-07-02-1767