שלום

Подскажите, пожалуйста, текст этой молитвы и скажите, вообще, что это из себя представляет, буду благодарен:

https://www.youtube.com/watch?v=u0-IBo0sZa8