אויר הרים צלול כיין

וריח אורנים

נישא ברוח הערביים

עם קול פעמונים.


ובתרדמת אילן ואבן

שבויה בחלומה

העיר אשר בדד יושבת

ובליבה חומה


ירושלים של זהב

ושל נחושת ושל אור

הלא לכל שירייך

אני כינור...


איכה יבשו בורות המים

כיכר השוק ריקה

ואין פוקד את הר הבית

בעיר העתיקה.


ובמערות אשר בסלע

מייללות רוחות

ואין יורד אל ים המלח

בדרך יריחו.


אך בבואי היום לשיר לך

ולך לקשור כתרים

קטונתי מצעיר בנייך

ומאחרון המשוררים.


כי שמך צורב את השפתיים

כנשיקת שרף

אם אשכחך ירושלים

אשר כולה זהב


חזרנו אל בורות המים

לשוק ולכיכר

שופר קורא בהר הבית

בעיר העתיקה.


ובמערות אשר בסלע

אלפי שמשות זורחות

נשוב נרד אל ים המלח

בדרך יריחו.